Zmaja od Bosne bb, Jajce 70101
telefon plavi

030/ 654-106

Zmaja od Bosne bb, Jajce 70101

030/654-106

Ako trebate neku od usluga pomoći u kući, od sada je možete dobiti putem

Centra za socijalni rad

Šta predstavlja pomoć u kući?

Pomoć u kući predstavlja stručnu i drugu podršku osobama koje imaju obezbjeđene boravišne i druge životne uvjete u svom okruženju gdje žive a zbog starosti, invalidnosti ili hronične bolesti ne mogu brinuti o sebi, niti im članovi porodice mogu pružiti potrebnu podršku, sa ciljem zadovoljenja osnovnih životnih potreba i unapređenja kvaliteta života korisnika.

Novosti

Šta podrazumijeva pomoć u kući?

Briga o higijeni i ličnom izgledu
Održavanje čistoće stambenog prostora
Pranje i peglanje rublja
Nabavka namirnica
Odlazak u apoteku, poštu...
Unos i slaganje peleta
Rezanje, cijepanje i slaganje drva
Košenje trave i uređenje dvorišta
Dubinsko čišćenje namještaja

Projekat „Unapređenje rada i djelovanja JU CSR u kriznim situacijama i razvoj socijalnog preduzetništva i integrisanog vođenja slučaja na području općine Jajce“ se realizuje uz podršku UNICEFa u BiH u okviru projekta “Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju Covid 19 u BiH” koji finansira USAID.

Kontaktirajte nas

Ova web stranica za socijalnu uslugu pomoć u kući izrađena je uz podršku UNICEFa u BiH i finansijsku podršku USAIDa. Sadržaj ove web stranice za socijalnu uslugu pomoć u kući je isključiva odgovornost JU CSR Jajce i ne predstavlja nužno stavove UNICEFa, USAIDa ili Vlade SADa.