Zmaja od Bosne bb, Jajce 70101
telefon plavi

030/ 654-106

Zmaja od Bosne bb, Jajce 70101

030/654-106

Započeto pružanje usluga pomoći u kući u Jajcu

U okviru projekta „Unapređenje rada i djelovanja JU CZSR u kriznim situacijama i razvoj socijalnog preduzetništva i integrisanog vođenja slučaja na području općine Jajce“ koji se realizuje uz podršku UNICEF-a u BiH u okviru projekta “Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju Covid 19 u BiH” koji finansira USAID, na području općine Jajce sa realizacijom je počelo pružanje socijalne usluge pomoć u kući. U aktivnosti pružanja pomoći u kući uključene su osobe iz ranjivih kategorija i to četiri žene i jedan muškarac.

Do sada su angažovane osobe pružale usluge pomoći u kući građanima u mjestima grad, Bare,Vinac, Lendići, Kruščica te Borovi. Pomoć u kući namjenjena je korisnicima centra koji žive sami, a zbog bolesti ili životne dobi nisu u mogućnosti samostalno zadovoljavati svoje osnovne životne potrebe. Za ostvarivanje ove usluge prijaviti se mogu sve osobe  koje spadaju u ove kategorije na broj telefona JU Centra za socijalni rad Jajce.

Pogledaj još novosti